JAMAL-SIT-731/C78R

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-FOREVER CLASSIC

Phong cách: CỔ ĐIỂN

  • Wool New Zealand 100% Pile height 11 mm
  • 67 x 120   80 x 140   133 x 190   160 x 235   200 x 285
  • Đặt tối thiểu 2 chiếc cùng kiểu dáng kích thước 67 x 120

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-FOREVER CLASSIC

error: No copy