JADE-CAS-SIDE TABLES

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Bàn cạnh Jade

Kích thước: 

  • H 61 cm 
  • W 45 cm 
  • D 45 cm
  • 14 kg 

Kích thước khác:

  • H 52 cm
  • W 30 cm 
  • D 30 cm 
  • 6 kg

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy