IMPERIAL-JAG-NCS 273 Oro//NCS 272 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn ốp trần

NCS 273 Oro

  • Đường kính: 60 cm
  • Chiều cao: 60 cm
  • Bóng: 20xG9

NCS 272 Oro

  • Đường kính: 60 cm
  • Chiều cao: 30 cm
  • Bóng: 20xG9

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy