IMPERIAL-JAG-NCS 144/80 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn ốp trần

  • Kích thước: 80*80 cm
  • Chiều cao: 50 cm
  • Bóng: 40xG9

Kích thước khác

  • NCS 144/60 - Ø 60*60 cm
  • NCS 144/80 - Ø 80*80 cm
  • NCS 144/100 - Ø 100*100 cm

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy