ICEBERG-JAG-NCS 168/60 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

NCS 168/60 Oro

  • Đường kính: 60 cm
  • Chiều cao: 30 cm + dây cáp
  • Bóng: 8xE14

NCS 168/80 Oro

  • Đường kính: 80 cm
  • Chiều cao: 30 cm + dây cáp
  • Bóng: 12xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy