HARING-CAS-DINING TABLE

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Bàn ăn HARING

Kích thước:

  • H 80 cm
  • dø 120 cm
  • 45 kg

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy