HALI-SIT-7677/614

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-FOREVER CLASSIC

Phong cách: CỔ ĐIỂN

  • Polypropylene HEAT-SET 100%
  • 60 x 115   80 x 150   137 x 195   170 x 230   200 x 290
  • Đặt tối thiểu 2 chiếc cùng kiểu dáng với kích thước 60 x 115 và 80 x 150

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-FOREVER CLASSIC

error: No copy