GRACY-JAG-NCL 136/NCL 137

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.3

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn bàn

NCL 136/A Arg

  • Đường kính: 16 cm
  • Chiều cao: 47 cm
  • Bóng: 2xG9

NCL 137/A Arg

  • Đường kính: 20 cm
  • Chiều cao: 58 cm
  • Bóng: 3xG9

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.3

error: No copy