GOLDEN EYE-CAS-MIRROR

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Gương GOLDEN EYE

Kích thước:

  • dø 80 cm 
  • D 8.5 cm 
  • 30 kg 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy