GENOVA-SIT-38288/6525/90

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-MODERN

Phong cách: HIỆN ĐẠI

  • Viscose 80% Acrylic fiber 20% Pile height 5 mm gr 1850/sq. mt
  • 65 x 110   135 x 195   160 x 230   200 x 290   240 x 340

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-MODERN

error: No copy