GENOVA-SIT-38162/3535/30

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-MODERN

Phong cách: HIỆN ĐẠI

  • Viscose 80% Acrylic fiber 20% 
  • 65 x 110   65 x 210   135 x 195   160 x 230   200 x 290

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-MODERN

error: No copy