FLOWER-JAG-NCP 300 Oro//NCL 301 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn đứng

NCP 300 Oro

  • Đường kính: 60 cm
  • Chiều cao: 190 cm
  • Bóng: 3xE14

NCL 301 Oro

  • Đường kính: 55 cm
  • Chiều cao: 100 cm
  • Bóng: 3xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy