FASHION AFFAIR-MAL-FA303

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-FASHION AFFAIR

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Bàn trang trí mặt gỗ, chân kim loại 

Chất liệu: gỗ, kin loại

Kích thước: W180 x 40 x H 74 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-FASHION AFFAIR

error: No copy