ELITE-SIT-CHARCOAL BLUE/GOLD

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-HAUTE COUTURE

  • Len 80% Tơ tre 20%
  • Kích thước:

170 x 240
200 x 300
250 x 300

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-HAUTE COUTURE

error: No copy