ELITE-SIT-BLUE/GOLD

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-HAUTE COUTURE

  • Len 80% Tơ tre 20% 
  • Kích thước:

170 x 240 
200 x 300 
250 x 300

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-HAUTE COUTURE

error: No copy