EDEN-AGOS- Art Eden 805

Thương hiệu: AGOSTINI MOBILI

Bộ sưu tập: AGOS-EDEN

Phong cách: CỔ ĐIỂN

BÀN ĂN CỔ ĐIỂN 

CHẠM TRỔ TINH XẢO, CÁC CHI TIẾT DÁT LÁ VÀNG, MẶT BÀN ĐƯỢC TỔ ĐIỂM BẰNG TRANH VẼ TAY NGHỆ THUẬT

CÓ HAI LỰA CHỌN : MẶT BÀN CỐ ĐỊNH VÀ MẶT BÀN CÓ THỂ KÉO DÀI

 Art Eden 805
MẶT BÀN CỐ ĐỊNH
L 250 p 120 h 80
CM

 Art Eden 805/A
MẶT BÀN CÓ THỂ KÉO DÀI
L 250 p 120 h 80 CM
KÉO DÀI
L 350 p 120 h 80
CM

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

AGOS-EDEN

error: No copy