DWELL-MAL-UPTOYOU-DW930-DW931-DW932-DW933-DW934

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-DWELL

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Giường bọc vải 

Chất liệu: gỗ, vải, da

Kích thước: 

DW930: Queen size: 1870 x 2290 x 1050 mm | Đệm: 1530 x 2030mm

DW931: King size: 2270 x 2290 x 1050 mm| Đệm: 1930 x 2030mm

DW932: California size: 2170 x 2400 x 1050 mm| Đệm: 1830 x 2140mm

DW933: California Special size: 2170 x 2290 x 1050 mm| Đệm: 1830 x 2030mm

DW934: Special size: 2340 x 2290 x 1050 mm| Đệm: 2000 x 2030mm

 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-DWELL

error: No copy