DWELL-MAL-SUGAR-DW920

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-DWELL

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Giường bọc vải 

Chất liệu: gỗ, vải, da

Kích thước: 

DW920: Queen size: 1958 x 2330 x 1050 mm | Đệm: 1530 x 2030mm

DW921: King size: 2358 x 2330 x 1050 mm| Đệm: 1930 x 2030mm

DW922: California size: 2258 x 2440 x 1050 mm| Đệm: 1830 x 2140mm

DW923: California Special size: 2258 x 2330 x 1050 mm| Đệm: 1830 x 2030mm

DW924: Special size: 2428 x 2330 x 1050 mm| Đệm: 2000 x 2030mm

 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-DWELL

error: No copy