DWELL-MAL-PORTLAND SUITE COMFORT-DW915

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-DWELL

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Giường bọc vải 

Chất liệu: gỗ, vải, da

Kích thước: 

DW915: Queen size: 3110 x 2254 x 1300mm | Đệm: 1530 x 2030mm

DW916: King size: 3510 x 2254 x 1300mm| Đệm: 1930 x 2030mm

DW917: California size: 3410 x 2364 x 1300 mm| Đệm: 1830 x 2140mm

DW918: California Special size: 3410 x 2254 x 1300 mm| Đệm: 1830 x 2030mm

DW919: Special size: 3580 x 2254 x 1300 mm| Đệm: 2000 x 2030mm

 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-DWELL

error: No copy