DIAMANTE-JAG-NCS 218

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn ốp trần

NCS 218/50 Arg

  • Đường kính: 50 cm
  • Chiều cao: 40 cm
  • Bóng: 8xG9

NCS 218/40 Arg

  • Đường kính: 40 cm
  • Chiều cao: 40 cm
  • Bóng: 6xG9

NCS 218/30 Arg

  • Đường kính: 30 cm 
  • Chiều cao: 35 cm
  • Bóng: 3xG9

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy