DIAMANTE-JAG-NCS 214/50 Arg

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn ốp trần

  • Đường kính: 50 cm
  • Chiều cao: 30 cm
  • Bóng: 10xG9

Kích thước khác

  • 30 cm - NCS 214/30
  • 40 cm - NCS 214/40
  • 50 cm - NCS 214/50

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy