DIAMANTE-JAG-NCA 224

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn vách

NCA 224/5 Arg

 • Đường kính: 70 cm
 • Chiều cao: 70 cm
 • Bóng: 5xE14

NCA 224/1 Arg

 • Đường kính: 30 cm
 • Chiều cao: 65 cm
 • Bóng: 1xE14

NCA 224/2 Arg

 • Đường kính: 60 cm
 • Chiều cao: 65 cm
 • Bóng: 2xE14

NCA 224/3 Arg

 • Đường kính: 60 cm
 • Chiều cao: 65 cm
 • Bóng: 3xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy