DIAMANTE-JAG-NCA 221

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn ốp trần

NCA 221/40 Arg

  • Đường kính: 40 cm
  • Chiều cao: 35 cm
  • Bóng: 1xE14

NCA 221/30 Arg

  • Đường kinh: 30 cm
  • Chiều cao: 30 cm
  • Bóng: 1xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy