DAY 2021-DV - MASTER POUF

Thương hiệu: DV

Bộ sưu tập: DV DAY 2021

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

ĐÔN MASTER

THIẾT KẾ ĐƯƠNG ĐẠI SANG TRỌNG VỚI PHẦN CHÂN ĐÔN BỌC DA THÊU LỤC GIÁC, CHÂN GHẾ KIM LOẠI

KÍCH THƯỚC:  W50 x D50 x H50 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

 

Sản Phẩm Gợi Ý

DV DAY 2021

error: No copy