DAY 2021-DV-DOUGLAS ROUND TABLE

Thương hiệu: DV

Bộ sưu tập: DV DAY 2021

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

BÀN ĂN TRÒN DOUGLAS ROUND VÀ BÀN XOAY

MẶT BÀN ĐÁ TỰ NHIÊN, CHÂN BÀN KIM LOẠI SANG TRỌNG

KÍCH THƯỚC:

ø140 X 75 CM

ø160 X 75 CM

BÀN XOAY: ø70 X 6 CM

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

DV DAY 2021

error: No copy