COCOON-CPRN-C353-C354-C355

Thương hiệu: CPRN HOMOOD

Bộ sưu tập: CPRN-COCOON

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn trần.

Kích thước:

C353: H48.6 x Ø 94 cm

C354: H38.4 x Ø 78 cm

C355: H29.5 x Ø 62 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

CPRN-COCOON

error: No copy