CARAVAGGIO-SIT-ECRU

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-HAUTE COUTURE

  • Viscose 100% Chiều cao cọc 7 - 10 mm gr 3600 / sq. mt
  • Kích thước:

160 x 230
200 x 300

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-HAUTE COUTURE

error: No copy