CAPRI-SIT-32926/6374

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-MODERN

Phong cách: HIỆN ĐẠI

  • Polypropylene HEAT-SET 100% 
  • 133 x 195 160 x 230 200 x 290

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-MODERN

error: No copy