BE ONE-MAL-BO903

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-BE ONE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Giường Be One bọc da 

Chân giường kim loại. 

Chất liệu: gỗ,da/ vải

Kích thước: 

BO900: Queen size: 190 x 237 x H 135 cm | Đệm: 153 x 203 cm

BO901: King size: 237 x 237 x H 135cm | Đệm: 193 x 203 cm

BO903: California special size: 220 x 237 x H 135cm | Đệm: 183 x 203 cm

BO902: California size: 220 x 229 x H 135cm | Đệm: 183 x 214 cm

BO905: Special size: 237 x 237 x H 135 cm | Đệm: 200 x 203 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-BE ONE

error: No copy