BALLERINA-JAG-NCS 200/8

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 200/8

 • Kích thước: Ø 71 cm
 • Chiều cao: 55 cm + xích treo
 • Bóng: 8xE14

Kích thước khác

NCS 200/6

 • Kích thước: Ø 63 cm 
 • Chiều cao: 55 cm + xích treo
 • Bóng: 6xE14

NCS 200/10

 • Kích thước: Ø 84 cm 
 • Chiều cao: 55 cm + xích treo
 • Bóng: 10xE14

NCS 200/12/1

 • Kích thước: Ø 94 cm 
 • Chiều cao: 56 cm + xích treo
 • Bóng: 12xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy