AURORA-JAG-NCS 330/80

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

  • Ø 80 cm
  • H. 95 cm + catena
  • 22*G9

Kích thước khác Ø

  • 40 cm - NCS 330/40
  • 60 cm - NCS 330/60
  • 80 cm - NCS 330/80
  • 100 cm - NCS 330/100

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy