ATLAS-JAG-LCS 032

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

LCS 032/6

  • Đường kính: 50 cm
  • Chiều cao tối đa: 150 cm
  • Bóng: 6xE14

LCS 032/3

  • Đường kính: 42 cm
  • Chiều cao tối đa: 120 cm
  • Bóng: 3xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy