ARMONIA-SIT

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-PLAIN COLOR

  • Polypropylene HEAT-SET 100% 
  • 60 x 115   80 x 150   140 x 200   160 x 230   200 x 290
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu 4 cái cho mỗi màu kích thước 60 x 115
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu 2 cái mỗi màu kích thước 80 x 150

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-PLAIN COLOR

error: No copy