ANNI 70-JAG-NCS 171 B/T Arg

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.3

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn vách

NCS 171 B/T Arg

Kích thước: Ø 20 cm - H. 30 cm

Bóng: 3xG9

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.3

error: No copy