ANNI 70-JAG-NCS 046 B/T Arg

Bộ sưu tập: JAG-VOL.3

Đèn treo

NCS 046 B/T Arg

Kích thước: Ø 40 cm - H. 60 cm

Bóng: 9xG9

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.3

error: No copy