ANNA-CAS-DINING CHAIR

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Ghế ăn ANNA 

Kích thước:

  • H 85 cm 
  • W 56 cm 
  • D 60 cm 
  • 15 kg 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy