ANDROMEDA-JAG-NCS 124/1/100 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

  • Đường kính: 100 cm
  • Chiều cao: 40 cm + dây cáp
  • Bóng: 15 x E14

Kích thước khác

  • 40 cm - NCS 124/1/40
  • 60 cm - NCS 124/1/60
  • 80 cm - NCS 124/1/80
  • 100 cm - NCS 124/1/100
  • 120 cm - NCS 124/1/120
  • 150 cm - NCS 124/1/150

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy