AIR-JAG-LCS 116/1 Arg//LCS 116/1 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

LCS 116/1 Arg

LCS 116/1 Oro

  • Đường kính: 4 cm
  • Chiều cao: 40 cm + dây cáp
  • Bóng LED: 1x3 W

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy